Malin Gruvhagen

Driven, passionerad och med glädjen som ledstjärna. Det finns en nyfikenhet hos mig kring livet, kring de jag möter och kring alltings varande.

För mig finns ingen ände på fascinationen över hur jag gång på gång ser hur små saker, små förändringar får stora effekter i individers liv. När de blir medvetande om sitt ansvar. Stannar upp och tänker. Är det så här det ska vara? Är jag nöjd? Svåra frågor som kan vara läskiga att ställa men oj, vad vi kan uppnå. Det kräver mod, beslutsamhet och en gnutta nyfikenhet på vad framtiden tar dig. Egenskaper vi alla har. Ibland behöver vi bara leta rätt på dem.

Jag är utbildad gymnasielärare med en passion för personlig utveckling. Jag kan inte nog trycka på hur övertygad jag är om att vi påverkar våra liv otroligt mycket genom hur vi väljer att se på saker som kommer i vår väg.

Jag har under mitt yrkesverksamma liv spenderat tid i gymnasieskolan, på socialförvaltningar, varit projektledare och coach. Jag har jobbat med hundratals individer som alla egentligen haft en sak gemensamt. Där de befinner sig just nu är inte där de vill vara.

Världens tuffaste resa med andra ord. Att gå från nuläge till önskat läge. Att göra förändringar som skapar fart mot det målet man satt upp. Att få dela glädjen av dessa steg i rätt riktning har alltid varit obetalbart för mig. Det finns alltid ett bättre. Alltid.

Min erfarenhet och min otrolig fascination för kraften vi människor besitter inom oss har drivit fram detta intresse och denna övertygelse för mig. Det spelar roll hur du väljer att se på saker. Det spelar roll hur vi kommunicerar med varandra. Det spelar roll vilket ansvar vi tar för oss själva, vårt beteende och våra mål.

Jag har ingen Quick Fix på någonting, ingen lösning för hur just Du eller Ni på företaget, i laget eller i familjen ska göra för att just ni ska komma vidare och till önskat läge. Det vet ni bäst själva. Det jag vill erbjuda er är knep för att ni ska anamma och landa i det faktumet att just Du/Ni själva är experter på era situationer. Därav sitter ni inne med de bästa lösningarna, äg den vetskapen och ta ansvar. Det är livet som pågår, gör ditt yttersta för att det ska vara på väg dit du önskar. Det äger du!

Utbildningar i urval

Gymnasielärarexamen Linköpings Universitet

Lösningsfokus baskurs – SIKT, Harry Korman

Lösningsfokus fördjupningskurs – SIKT, Harry Korman

Lic Mental tränare – Via Uneståhl Education

Lösningsfokus, Empowerment, 7Tjugo och existentiells synsätt inom empowerment via Empowercenter.

MI, Motiverande samtal. Karolinska institutet 3p.