Stora delar av mitt liv har spenderats inom idrotten. Jag har en förkärlek för denna och väldigt starka tankar om allt gott den för med sig och alla fina minnen den skapar när den fungerar.

När alla tillsammans bestämmer sig för att som en enhet sträva efter samma mål utifrån vissa givna mönster. När ansvar tas från såväl föreningen, ledare, aktiva och anhöriga. När man gemensamt står upp för värderingar, synsätt och den röda tråden. Då är idrotten oslagbar.

Dessvärre halkar idrotten stundtals iväg. I en iver att prestera väl så glömmer vi bort våra värderingar och vår överenskommelse. Vi slutar förkovra oss i vad forskning säger vad gäller coachning, träningsupplägg och vikten av det mentala för att prestera bra länge.

Då faller vi allt som oftast ganska snart. Vi tappar aktiva, knepiga frågor hamnar på klubbarnas styrelsebord och flertalet anhöriga uttrycker sin besvikelse. 

Det är en sorg för mig och för er. För de aktiva, deras anhöriga och för vår idrotts framtid. Jag tror att vi tillsammans kan skapa en kultur och ett arbetssätt som vi med stolthet kan stå bakom och känna oss trygga med.

En kultur som vilar på grundregeln: ”Snyggsnack”

Att idrotta med stil är ett koncept för er som är intresserade av att få hjälp med att kommunicera ut den röda tråden inom er ungdomsverksamhet. Den är också till för er som önskar skapa idrottande ungdomar som förstår vikten av den mentala inställningen och som tar eget ansvar. Den är till för er som förstått att ett lag med individer som är trygga är ett framtidens lag. Det handlar om att vara modiga. Tillsammans.

Att idrotta med stil innehåller inslag som vi formar tillsammans utifrån er vision för ungdom. Jag hjälper er kommunicera den röda tråden ni har gentemot de aktiva och deras familj. Jag kopplar ihop den med aktuell forskning och aktuella rön kring barn inom idrotten.

Utöver detta så ingår att jag håller i mental träning med era aktiva ungdomar tillsammans med deras ledare. Jag håller också i träffar för era ledare kring förhållningssätt. Samt föräldrautbildning. För mig har detta en bas i lösningsfokus, empowerment, Grit och mindset.